Vilka effekter Koldioxid (CO2) har på ditt akvarium

Koldioxid, eller CO2 som dess kemiska formel är, har olika effekter på ditt akvarium. Kol är ett viktigt element för alla livsformer på jorden både på land och under vatten. Växter i naturen har olika sätt att få i sig tillräckligt med koldioxid. Det samma kan man dock inte säga om växter i akvarium, som ofta kan behöva en hjälpande hand med att täcka sina behov av koldioxid. Här kan du läsa mer om hur du upptäcker koldioxidbrist, hur du bäst åtgärdar problemet och vad du bör ha i åtanke.

Hur växter tar upp kol i naturen

Växter under vatten har två olika sätt att ta upp koldioxid. Det första sättet är att fånga upp fri koldioxid som finns i vattnet, på botten eller direkt från luften. Det finns dock även ytterligare ett sätt som många vattenväxter tar upp kol på, nämligen genom att få det från upplösta karbonater i vattnet. 

Trots att den senare metoden att täcka sina kolbehov med hjälp av upplösta karbonater i vattnet är en smidig anpassning, så vill man helst inte att detta ska hända i sitt akvarium. Den process där växterna bryter ned kalciumkarbonat som finns i vattnet, kallas även biologisk vattenavkalkning. Denna biologiska vattenavkalkning påverkar pH-värdet i vattnet. I vissa fall så kan växterna helt och hållet tömma de kolreserver som finns i vattnet, vilket negativt påverkar pH-värdet och orsakar störningar. 

Tecken på för lite eller för mycket koldioxid

För låga nivåer av koldioxid i ditt akvarium hämmar ofta tillväxten av de växter som har ett större behov av koldioxid. Det första symptomet är därför ofta att dessa växter blir lidande i ditt akvarium. Ett annat tidigt tecken på att du har för låga koldioxidnivåer, är en överdriven algtillväxt i akvariet. Det bästa sättet att säkerställa om du faktiskt har för låga nivåer av CO2 i vattnet, är att mäta halterna i akvariet med hjälp av färdiga tester.

Trots att låga nivåer av koldioxid inte är bra, så är höga nivåer av koldioxid ännu värre. Höga nivåer av koldioxid kan nämligen kväva fiskar och andra livsformer i akvariet. Tecken på detta är att fisken är under ytan ovanligt mycket, samt att gälarna öppnas intensivt. Om fiskar spenderar en längre tid i ett akvarium med allt för höga koldioxidnivåer, så kan detta visa sig genom att deras färger bleknar.  Fisken kan även ha svårt att simma rakt eller att hålla sig upprätt. 

Om du behöver tillsätta CO2 i ditt akvarium är det därför viktigt att du håller extra koll på invånarna i akvariet, för att säkerställa att de är pigga och krya. Den rätta balansen av koldioxid i vattnet gynnar både växter och fiskar och resulterar i ett frodigt akvarium.

Hur mycket koldioxid du bör ha i ditt akvarium

Det exakta svaret på frågan varierar beroende på vilka växter och fiskar du har i just ditt akvarium. Även saker som om du har mjukt eller hårt vatten, samt vilket pH-värde vattnet har väger in i svaret på frågan. Generellt så rekommenderar man dock en koldioxidmängd på mellan 10mg/l och 40mg/l. Om ditt akvarium använder sig av intensiv belysning så kan det räcka med mellan 20mg/l och 30mg/l.

I ett måttligt belyst akvarium så är det möjligt att klara sig utan att behöva dosera extra CO2. Med måttligt belyst så menas allt under 0,5W per liter vatten i akvariet. Med luftning medans ljuset är på så kan man lyckas uppnå korrekt balans utan extra tillsatser. 

Ett tips är att mäta pH-värdet på morgonen och sedan göra en ny mätning på kvällen och se om resultaten är snarlika. Om det skiljer mycket mellan de två mätningarna så är det ett tecken på att växterna tar upp alla kolreserver i vattnet under dagens gång, och kan vara i behov av extra koldioxid.

När och hur bör man dosera koldioxid

Då växter använder sig av koldioxid vid fotosyntes så rekommenderas det att du doserar koldioxid under den tidsperiod när du har lyset igång i ditt akvarium. Detta är den enda tidpunkt som växterna faktiskt kan nyttja koldioxiden i vattnet. 

Det rekommenderas att du använder dig av koldioxid antingen flytande eller i gel-form. Trots att de finns som tabletter så rekommenderas dessa inte om du har exempelvis fisk i akvariet. Du kan även använda dig av ett CO2-set som ofta består av bubbelräknare, backventil och diffusor. Dessa är ett enkelt och smidigt sätt att säkerställa en långvarig tillförsel av koldioxid till akvariet.

Kom ihåg att hålla ett extra öga på både växter och fiskar i akvariet efter att du tillsatt koldioxid för att se till att de mår bra. Använd dig även flitigt av mätningar den första tiden för att säkerställa att koldioxid- och syrehalter samt pH-värden ser bra ut.

Vanliga missförstånd om koldioxid och syre

Många akvarister tror att om man tillsätter ytterligare koldioxid i ett akvarium, så minskar mängden syre i vattnet. Detta är dock inte sant då de två existerar oberoende av varandra, de slåss inte om sin plats i vattnet. Tvärtom så ökar ofta syrehalten i vattnet när mer koldioxid tillsätts, detta då det gynnar växterna som i sin tur kan optimera sin syreproduktion genom fotosyntes. 

Många gånger är det till och med möjligt att se små bubblor på växternas blad som sedan flyter mot ytan. Dessa bubblor är syre som produceras så pass fort att det inte kan lösas upp i vattnet och därför släpps ut i atmosfären. Det är med andra ord ingen fara med syresättningen om man tillsätter små mängder koldioxid i sitt akvarium.

Roman Holba

Vilken syremättnad bör ett akvarium ha

Det är egentligen ingen fara om det blir för mycket syre i ett akvarium då extra syre släpps ut i atmosfären, som vi beskrev ovan. Dock så är det farligt för både växter, fiskar och andra djur i akvariet om syresättningen sjunker allt för lågt. För att undvika hälsoproblem så rekommenderas därför att syremättnaden i akvariet ej understiger 60%. 

De exakta siffrorna för hur mycket syre som behövs för just ditt akvarium beror bland annat på temperaturen. Som tumregel så brukar man dock säga att 5-7ppm ger tillräckligt med syre. Om syremängden i akvariet sjunker under 25% eller 3ppm så kan fiskarna i vattnet vara i fara. Det är värt att notera att dessa siffror enbart gäller för sötvattensakvarium. Saltvatten har en mycket lägre mättnadspunkt och har därför andra parametrar för syremättnad.

Tips på hur du upprätthåller balansen

Det kanske låter komplicerat att ständigt behöva balansera syremättnad, mängden koldioxid och pH-värden i vattnet. Men faktum är att dessa saker ofta till stor del sköter sig själv, med en hjälpande hand från dig. Något som spelar stor roll för balansen för alla värden i akvariet är dock vilka växter och fiskar som du har i det. 

Ha därför i åtanke vilka behov de olika växterna i ditt akvarium har. Vissa växter behöver mer koldioxid än andra, medans vissa inte behöver något koldioxidtillskott alls. Det rekommenderas även att du gör regelbundna tester på vattnet i ditt akvarium för att se till att balansen fortsatt ser bra ut. 

Det viktigaste att komma ihåg är att om man justerar en sak, exempelvis mängden ljus, utan att justera de andra faktorerna, så kan detta ha en negativ effekt i längden. Det är därför viktigt att lägga extra uppmärksamhet på akvariet efter att man justerat koldioxid, ljussättning, pH-värde eller något annat i akvariet. 

Varför pH-värdet är en viktig beståndsdel

Ett otillräckligt pH-värde i ett akvarium drabbar ofta samtliga invånare och växter negativt. Det kan bland annat orsaka stress, sjukdomar eller i vissa fall leda till ovanligt kort livslängd för samtliga organismer i akvariet. Med korrekt och tillräcklig tillsats av koldioxid i akvariet så påverkar du pH-värdet i vattnet till optimala värden för organismerna i akvariet. Som vi nämnt ovan så rekommenderas ca 5ppm för att återställa pH-värdet till en tillräcklig nivå. 

Olika växter har olika behov

Alla växter komma från olika miljöer och medans vissa växter kräver höga ljusnivåer och stora mängder mineraler och koldioxid, så finns andra om kräver mycket mindre. Det är dock värt att notera att växter med dessa extrema krav ofta även är utmärkta producenter av syre. Ett exempel på en sådan växt är Ludwigia Repens som älskar starkt ljus.

Vissa växter har anpassat sig till områden med mörkare förhållanden och växer ofta långsammare och producerar inte lika mycket syre. I utbyte kräver de heller inte stora mängder koldioxid eller belysning i ett akvarium. Att erbjuda starkare belysning eller tillskott av CO2 har en liten, eller ibland ingen effekt alls på dess tillväxt. Ett exempel på en sådan växt är Cryptocoryne, eller vattenkalla som de även kallas.

Det finns även en annan grupp växter som ofta är de som rekommenderas att ha i akvarium. Till denna grupp växter hör växter som är anpassningsbara och som klarar sig bra oavsett förhållanden. Växter som kan växa bra utan extra koldioxid, men vars tillväxt gynnas en hel del av extra koldioxidgödsel. Och stark belysning. Ett exempel på en sådan växt är Echinodorus, eller svärdsplantor som de ofta kallas.

Koldioxidtillskott i mjukt och hårt vatten

När koldioxid löses upp i vatten så producerar detta en svag syra, vilket i sin tur sänker vattnets pH-värde. För dig som har måttligt hårt vatten så är detta inget större problem. Du som har vatten med hög alkalinitet kan dock behöva sänka vattnets karbonathårdhet, detta genom att blanda råvatten med destillerat vatten, eller med vatten från ett omvänt osmosfilter.

Om ditt akvarium har mjukt vatten så behöver du dock öka dess alkalinitet. Utan de buffrande egenskaperna från vattnet som karbonathårdhet orsakar, så kan tillsatsen av koldioxid sänka pH-värdet till skadliga nivåer. För att undvika negativ påverkan på fiskar och växter i akvariet, så rekommenderas därför att du är uppmärksam på detta. Karbonathårdhet kan ökas med hjälp av särskilda preparat som är tillverkade för just detta ändamål. 

Om du inte har införskaffat ditt akvarium än så rekommenderas att du har detta i åtanke då olika växter och fiskar har olika miljöbehov. Försök därefter att välja växter och fiskar som har snarlika behov så att samtliga ska må bra i ditt akvarium. Detta gäller allt från hårt och mjukt vatten, till pH-värde och andra kriterier.

Sammanfattningsvis

Kol används av växterna vid fotosyntes för att producera syre i vattnet. På grund av detta så är en tillräcklig koldioxidmängd i ditt akvarium en viktig beståndsdel i ett hälsosamt akvarium som frodas. Genom att noggrant mäta värden i vattnet, och att använda sig av tipsen ovan, så är det inte allt för svårt att lista ut om ett akvarium är i behov av koldioxidtillsatser eller inte. 

Det behöver inte vara komplicerat att tillsätta koldioxid i ett akvarium heller då det finns apparater som sköter detta automatiskt, så kallade CO2-set som ofta fungerar optimalt för extra koldioxidtillförsel. Som vi nämnt ovan så finns det även akvarium som inte behöver några extra tillsatser av CO2 heller. Med dessa saker i åtanke så kan du enkelt och smidigt se till att dina växter och fiskar mår så bra som möjligt.

2 tankar om “Vilka effekter Koldioxid (CO2) har på ditt akvarium

  1. Pingback: Så här sköter du om Japansk blyxa! | Zoo Planet

  2. Pingback: Echinodorus Tenellus | Zoo Planet

Comments are closed.