Tips för att odla räkor i akvarium


Råd och tips odla räkor i akvarium. Akvarieräka.

Räkor finns på de flesta platser runt om i världen. I naturtillståndet lever de i vattenkällor såsom sjöar, floder, dammar och hav. Man kan hitta dem i såväl salt- som sötvattensekosystem. På många sätt är de faktiskt unika för dess förmåga att anpassa sig till väldigt varierade habitat. Som en viktig del av näringskedjan utgör de både näring för större djur och agerar även nedbrytare som tillgängliggör organiska ämnen till lägre organismer. Därför går det helt enkelt inte att underskatta dess roll i världen.

På senare tid har det blivit en alltmer populär syssla att odla räkor i akvarium. Det bjuder på såväl utmaningar som en givande möjlighet att ta del av en värld som annars inte särskilt lättillgänglig. Medan många odlar dem för rent dekorativa syften, men det är även vanligt att odla dem för dess förmåga att hålla akvarium städade och fria från överflödigt organiskt material.

Men hur kommer man igång? Och vilka är de vanligaste sorterna som odlas i akvarium? Här kommer en djupdykning i akvarieräkornas värld där vi tittar närmare på vad som krävs för framgångsrik odling och vad man bör tänka på.

Tips för att odla räkor i akvarium

Först och främst så krävs ett akvarium. Moderna akvarium är typiskt sett utrustade med olika belysningslägen som motsvarar dag, solnedgång och kväll. Det är även numera standard med luftmöjligheter, pump och vattenflödesjustering. 

Den senaste tiden har priserna på akvarium sjunkit drastiskt, och man behöver inte betala alltför mycket för att hitta ett lämpligt nybörjarkit.

För att skapa optimala förhållanden är det en bra idé att kontrollera vilken miljö de olika räkorna föredrar. I de flesta fall kan man använda särskilda växter och stentyper för att säkerställa optimala förhållande avseende surhet och basiskhet. Snäckor är även populära då de skapar naturliga gömställen för räkorna. Ägna särskilt fokus på näring och mörker, då många räkor äter under nattimmarna. 

Om du vill säkerställa att så många som möjligt klarar vuxen ålder är det en bra idé att överväga att artspecifikt akvarium. Det vill säga att du undviker att blanda olika arter i ett och samma akvarium. Anledningen är att det kan vara svårt att i förväg veta vilka arter som trivs tillsammans. Däremot är det vanligt att blanda räkor med snäckor och små harmoniska fiskar.

Värt att komma ihåg är att akvarieräkor på sätt och vis kräver erfarenhet. Genom att lära sig av sina misstag och utveckla en känsla för saker och ting så kommer man på sikt kunna skapa optimala förutsättningar för sina räkor. Därför bör man inte vara så överdrivet rädd för att göra fel. Ofta så är misstag det enda sättet att lära sig.

De vanligaste släktena som trivs i akvarium

Akvarieräkor har många fördelar för barn och vuxna i alla åldrar. Ofta är de lugnande varelse att titta på när de simmar i sin livsmiljö. Men att sköta dem är även stimulerande och bjuder på många praktiska spörsmål. Men för att det inte ska bli en tråkig upplevelse redan från början så kan vara bra idé att ha ett grepp om de olika släktena och arternas egenheter. Då blir det enklare att välj en lättskött variant, tills dess att man är redo att utöka.

Att odla räkor gör att man kastas in i en värld av liv och färger. Det är även en särskild chans att observera räkornas beteende och instinkter som på så många sätt är helt främmande för oss människor. Undvik däremot lockelsen att välja alltför avancerade arter. Detta är något som är bäst lämpat för den dag då man verkligen upplever att man blivit erfaren och är redo att tackla större ansvar.

Släktet Atyidae

Familjen Atyidae är en av de största räksläktena som finns och består av över trehundra arter och underarter. I naturen finns de i samtliga delar av världen, förutom de allra kallaste områdena. Generellt sett kännetecknas de av att räkorna kommer färdigutvecklade ur ägg och därmed saknar yngelstadium.

Bland hobbyodlare och akvarieentusiaster så är arter ur Atyidae allra vanligast förekommande. Mycket på grund av många av räkorna i detta släkte är väldigt lättskötta.

Caridina och neocaridina

Råd och tips odla räkor i akvarium. Akvarieräka

Räkor i släktena Caridina och Neocaridina skulle kunna sägas utgöra basen för all akvarieodling. Det är nämligen dessa släkten som de odlar, och som även brukar anses lättodlade, fredliga och lättskötta. I runda slängar så föredrar de att äta varierat och lever i stor utsträckning på växtmaterial och andra döda djur. 

Körsbärsräka (Neocaridina Davidi, tidigare heteropoda) är en äkta nybörjarfavorit som är väldigt känt för dess mörka röda färg och livskraft. De föredrar sötvatten med pH 6.5-8 och en temperatur kring 10-25 grader celcius. Den är tillräckligt anpassningsbar för att klara sig i de flesta miljöer och har en livslängd på upp till tre år. Då den främst lever på växer vill den ha rikligt med växtlighet i akvariet.

Amonaräka (Caridina multidentata) är en algätande räka som föredrar sötvatten med pH 6-8 och en temperatur kring 20-26 grader celcius. När de lever i akvarium är de kända för att anpassa sig och leva på de rester som finns. Däremot kan de var svåra att komma igång med. 

Atya

Detta släkte kallas ofta för solfjädersräkor på grund av dess solfjäderformade klo. De kännetecknas av att de ofta växer sig större och därför kräver lite mer påtagliga akvarium. Till skillnad från älgätande räkor föredrar de att leva på sediment och bottenmaterial. Jämfört med övriga släkten föredrar de att ha tillgång till många gömställen.

Afrikansk jätte (Atya gabonensis) är en allätande räka som föredrar sötvatten med pH 6-8 och en temperatur kring 20-29 grader celcius. De är känt för att vara väldigt svårodlad men är populär för dess utseende som skiftar utifrån miljöns förutsättningar.

Råd och tips odla räkor i akvarium. Akvarieräka.

Släktet Palaemonidae

I familjen Palaemonidae ingår över sexhundra arter där de flesta större kräftor kategoriseras. Dessa räkor utgör på många håll en bas i fiskenäringar och familjen anses vara en av de mest mångfacetterade och varierade räkfamiljerna. Klassifikationsmässigt är det även här som de lite större kräftdjuren.

Bland odlare så anses Palaemonidae ofta vara lite mer krävande att odla. Därför kan vara en bra idé att fört börja med arter ut ett lite mer lätthanterligt släkte.

Macrobrachium

Dessa räkor kallas vanligtvis för långarmade räkor på grund av dess långa kloförsedda armar. Allmänt sett så håller de sig ofta på botten och är kända för att vara ganska stillsamma. Åtminstone merparten av tiden då det inte är ovanligt att de bråkar sinsemellan. Jämfört med övriga arter är de väldigt temperaturtåliga och kan klara förhållandevis stora växlingar.

Pyjamasräka (Macrobrachium gracilirostre) är en särdeles svårodlad räka som föredrar en kombination av sötvatten, bräckvatten och saltvatten med pH 6.5-7.5 och temperatur på 20-28 grader celcius. Vattnet måste anpassas utifrån räkans livsfas och den vill ha många gömställen.

Allmänt att tänka på

Akvarie finns i allehanda former och utförande. Allt ifrån lättskötta räkor som nöjer sig med sötvatten, bra temperatur, näring och regelbunden vattenomsättning, till svårskötta räkor som behöver ständiga vattenbyten och näringstillförsel.

Gemensamt för samtliga är att det är fullt möjligt att odla dem på egen hand i akvarier i hemmet. Men när det kommer till att odla akvarieräkor finns det några saker som du bör tänka på för att säkerställa att de har den bästa chansen att leva ett långt och hälsosamt liv som ger både dig och räkorna så mycket nöje som möjligt.

För att man ska få största möjliga nöje och valuta för sin ansträngning är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv på sin räkodling. Därför 

Akvarieval

Att välja ett akvarium i rätt storlek är viktigt om man planerar att ha många räkor i akvarium. Men det är även viktigt på grund av att särskilda arter kräver ett visst utrymme. Om du redan inledningsvis planerar att odla artspecifikt så blir storleken däremot mindre viktig, eftersom du ändå kommer att behöva utöka allt eftersom.

Precis som vid annan akvarieodling är det viktigt att säkerställa rätt luft- och vattenflöde, och även ha lämpliga filter. Här finns det många alternativ. Allt ifrån filtersvamp till luftsten och biokemiska luftfilter. Är man osäker på vad som är rätt val är det ofta en bra idé att välja ett färdigt akvarieset särskilt utformat för räkodling.

Habitat

Eftersom vattnet är räkornas hem är det avgörande att det lever upp till räkornas biologiska krav. Vanligtvis handlar det om att säkerställa rätt pH-värde och temperatur. Men i och med att behoven varierar mellan olika arter, och ibland även utifrån räkans livsfas, kan det ibland vara svårt att säkerställa rätt vattenmiljö.

En bra idé är att kontrollera vilka behov en viss art har, och därefter säkerställa rätt miljö. Temperaturfrågan hanteras i de flesta fall med värmeaggregat, men pH-värdet kan ibland vara svårare att justera. De flesta rekommenderar att man försöker använda stenar och växter för att få en  optimal pH-balans. Det kräver att man kontrollerar värdet regelbundet och tar reda på hur olika tillskott till akvariet.

Sällskap

Precis som andra djur så kan räkor både älska och hata sällskap. I de flesta fall så kommer räkor i samma arter väl överens. Men det finns alltid en risk att de kommer slåss och konkurrera om utrymmet. Det är vanligt att kombinera räkor och små fiskar, men även då bör man säkerställa att alla i akvariet kommer överens. Att blanda räkor, arter och övriga djur kan vara riskfyllt och det rekommenderas att man först tar reda på huruvida det är känt att de trivs tillsammans.

Föda för räkor i akvarium

I naturtillståndet så äter räkor det som finns i omgivningen. Men i ett akvarium är det inte säkert att det finns tillräckligt många rester. För att vara säker på att de ska ha den föda som krävs är det en bra idé att mata räkorna någon gång om dagen. Genom att säkerställa ett brett utbud av växter i akvariet så ser du även till att de har en näringsbuffert. Huruvida du väljer att mata dem med färdigköpt mat eller egna blad är upp till dig.

De flesta väljer ett regelbundet tillskott av räkfoder för att vara helt säkra på att räkorna får den näring som de behöver. Då behöver man inte heller oroa sig för huruvida den övriga föda man tillför ska vara bristfällig.

Tips för att odla räkor i akvarium-Akvarievård

Omsättning är viktigt i ett akvarium. Både när det gäller vatten och syre. Därför bör man med viss regelbundenhet byta ut vattnet. De flesta rekommenderar att man byter en del av vattnet varje vecka. När det kommer till räkodling är det väldigt ovanligt att man byter allt vatten på en och samma gång. Särskilt viktigt är det att hålla koll på pH-värdet i samband med vattenbyte.

Hälsa-Hur man odlar räkor i akvarium ?

Även om det är ovanligt att räkor blir sjuka så kan det ske. Ofta beror det på att de får med sig kemikalier, läkemedel eller skadliga ämnen via vattnet. Ibland behöver det inte krävas mer än att de får med sig klor från kranvattnet. Eftersom räkorna är så pass små är det mycket mer känsliga än oss människor. Om man är osäker på vad ens kranvatten innehåller bör man överväga ett filtersystem.

Mer om några populära räkor i akvarium

Det finns många olika räkor att odla. Och vilken man väljer kommer i slutändan att handla om såväl förutsättningar som egna önskemål. Här är några populära räkor och dess egenarter.

Neocaridina davidi – Nybörjarfavoriten

En av de mest populära räkorna bland nybörjare. Mycket på grund av att den är enkel och inte kräver särskilt mycket omsorg. I naturen hittar man dem ofta i Asien. Ofta särskiljer man dem utifrån färg.

Färger: De finns i färgerna röd (sakura, eldröd och körsbär), gul (eldgul, neon, rili), blå (blå diamant, drömblå, blue velvet, rili), orangea (orangea eld, sakura, pumpa, rili) och grön (jade).

Neocardina Heteropoda var.Sakura by Roman Holba

Vattenparametrar: De tål stora variationer och kräver sällan särskild anpassning. Ofta räcker det med helt vanligt kranvatten. PH: 7–7.5, GH: 10–12, KH: 6–8, TDS: 150-250 och temperatur: 20-25°C.

Akvarium och näring: Det räcker med ett akvarium på 20-30 liter. Vilket man väljer är mindre vikten än att man faktiskt säkerställer filtrering. De är omnivorer och äter lite av varje. Gärna ärtor, spenat och spirulina. Det går även bra med speciell räkmat.

Caridina logemanni – Lite mer avancerade

För den som vill utmana sig är crystal-arterna ur släktet caradina ett givet val. De är lämpade för dig som blivit varm i kläderna och vill ha något lite mer svårt. Det finns dryga trehundra varianter och än idag upptäcks nya.

Färger:  Crystal black (panda, blue bolt, snövit, king kong, blå panda), crystal red (rubinröd, mosura, skelett, superkristall, gyllene, rött vin) och tigerräka (svart tiger, röd tiger, supertiger, blå tiger)

Vattenparametrar: Dessa är väldigt petiga med vattnet och kräver specifika förutsättningar. De vill ha lågt PH och rätt balanserat hårdhet.  De föredrar även specifika mineraler och är därför lämpade för dig som är erfaren.

Akvarium och näring: Akvariet är mindre viktigt än vattenparametrarna. Fokusera på vattenomsättning, filter och särskilda mineraler. Ofta används substrat för att bibehålla låg pH.

Sulawesi – Väldigt speciella

I kategorins sulawesi hittar man ett flertal olika räkor som är oerhört populära band odlare som känner sig kompetenta nog.

Färger: Då det finns många undergrupper hittar man även ett flertal varianter. Däribland caridina woltereckae (Harlequin), caridina caerulea (Blue Leg Poso), caridina glaubrechti (Red Orchid) och caridina spinata (Red Goldflake).

Vattenparametrar: Dessa är kända för att de föredrar högre pH-värden. De föredrar i många fall även rikligt med mineraler i vattnet. Därför är det viktigt med rätt GH och KH som ligger kring 8.5.

Akvarium och näring: Många väljer att placera kalksten i akvariet för att på så sätt få rätt nivåer. Kvarts och sand används ofta som substrat. Ibland behöver man även placera särskilda växter som trivs under dessa förhållanden. Jämfört med övriga räkor föredrar de ganska låg ljusnivå. 

Filterräkor – Arbetar för dig

Filterräkor har vuxit i popularitet och många väljer dem för att de helt enkelt tar hand om saker och ting. De är ofta kända för att vara lite större än övriga. I naturtillståndet finns de i Asien.

Färger: Atya gabonensis, atyopsis moluccensis, atyoida pilipes och atyopsis moluccensis. Vanligtvis har de mörka ränder och färgskiftningar på kroppen.

Vattenparametrar: De föredrar ganska varmt vatten med en temperatur på 24-28 grader celsius. De behöver även saltvatten.

Akvarium och näring: De är omnivorer och äter det som finns tillgängligt. På så sätt bidrar de till renhållningen och kallas därför för filterräkor. De kan matas med växter, krill eller särskild räkmat.

En spännande upplevelse att odla räkor i akvarium

Många människor lockas av idén att ha ett eget akvarium för räkor. Detta är helt förståeligt eftersom det kan vara en otrolig källa till nöje, avkoppling, underhållning och kunskap. Men det är samtidigt ett stort ansvar som kräver noggranna efterforskning och ett långvarigt åtagande.

Rätt utfört kommer akvarieräkor att ge dig positiva minnen för livet. Du kommer även definitivt att lära dig mer om havsmiljöer och vad som krävs för att räkdjuren ska klarar sig. Det kan bjuda på en känsla av att ta del av en helt annan värld. Långt bortom den vi lever i. Att odla räkor är en spännande unik upplevelse som dessutom ger dig en möjlighet att få en närmare titt på räkors beteenden och instinkter. Dessa är på många sätt helt annorlunda än vad vi människor är vana med.

Vill du vara säker på att lyckas direkt så är det ofta en bra idé att placera ej fullvuxna räkor i akvariet. Det skapar rätt förutsättningar för att de ska frodas, och du kan med lite tur vara på god väg mot att få en självförsörjande räkodling.

Utvalda produkter för akvarieräkor