Lilaeopsis Carolinensis 

Latinskt namn: Lilaeopsis Carolinensis 

Ursprung: Växten kommer ursprungligen från östra Nordamerika.

Beskrivning: Carolina gräsört är en gräsbildande växt från Nordamerika och södra delen av Sydamerika. Den är mer sällan tillgänglig än den brasilianska gräsörten som är snarlik vid namn Lilaeopsis Brasiliensis. 

På varje nod av det krypande skottet fixerar ett till flera blad och rötter växten i substratet. Formen på bladen kan vara bladliknande, lansettliknande eller, mindre vanligt, linjär. Bladen kan nå en längd på 4-20 cm, med en bredd 3-4 mm, med tvärgående linjer. Internodens längd är 0,5-5,0 cm, beroende på ljusintensiteten. Alla typer av Lilaeopsis växer mycket långsamt i akvariet och kräver intensiv belysning. Ju mer ljus, desto kortare internoderna, desto närmare är löven, och därför desto tätare är ”torvan”. 

Temperatur: Trivs i temperaturer mellan 18 – 26°C. 

Rekommenderat pH-värde: (6.0 – 8.0).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Stark belysning rekommenderas (0.8+ W/L), trots att växten kan klara sig med lägre belysning så frodas den i starkare ljus.

Gödningsmedel & Koldioxid: För att skynda på växthastigheten kan man tillsätta flytande gödningsmedel eller koldioxid. 

Svårighet att odla: Att odla denna växt i ett akvarium är inte svårt.

Planteringsplats: En bra växt för att fylla akvariets förgrund. Under gynnsamma förhållanden bildar den en tät gräsmatta inom några veckor. Ett finkornigt substrat rekommenderas där skott lätt kan slå rot.