Fissidens fontanus-Vattenfickmossa

fissidens fontanus

Latinskt namn:

Fissidens Fontanus

Ursprung:

Vattenfickmossa har sitt ursprung i Nordamerika.

Beskrivning:

Karakteristisk mossa med korta (vanligtvis upp till 3-4 cm långa) kvistar som liknar rävsvansar av ljusgrön färg täckta med tunna, ganska långa och lätt böjande löv. Kvistarna växer i snitt upp till några cm – men de kan till och med bli flera cm när de inte klipps – men då ser de inte som bäst ut. Vattenfickmossa skapar täta, kompakta gräsmattor. Den kännetecknas av inte särskilt snabb tillväxt. Den fungerar som ett bra skydd för ungfisk och räkor.

Till skillnad från andra mossor kan Vattenfickmossa planteras direkt i substratet eller fäster sig lätt på en lämplig yta utan att besväras av frekvent återbindning. Denna mossa är ett populärt alternativ för att skapa en naturlig look tillsammans med stenar eller drivved.

Temperatur för Fissidens fontanus:

Trivs i temperaturer mellan 18 – 30°C. 

Rekommenderat pH-värde:

Trivs bäst i neutralt vatten (6.0 – 8.0).

Vattenhårdhet:

Mjukt vatten (0 – 6°dH) är att föredra.

Belysning för Fissidens fontanus:

Klarar sig med måttlig belysning (0.5 W/L). Hög belysning kan användas för att skynda på växthastigheten och ge tätare tillväxt (0.8+ W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid:

För att skynda på växthastigheten kan man tillsätta flytande gödingsmedel eller koldioxid. 

Svårighet att odla Fissidens fontanus:

Vattenfickmossan är väldigt enkel att odla och tar snabbt fäste. 

Planteringsplats:

Placeras på rötter eller objekt i akvariet, kan bindas fast vid behov tills den tar rot.