Echinodorus Tenellus

echinodorus-tenellus

Latinskt namn:

Echinodorus Tenellus

Ursprung:

Kommer ursprungligen från Brasilien men finns idag även naturligt i delar av Nordamerika. 

Beskrivning:

Växten liknas ofta vid gräs och passar perfekt i många olika typer av akvarium. Bladen är smalt elliptiska eller lansettlika. Vid olika tidpunkter under växtens livscykel är bladets blad knappt särskiljbart från bladskaftet, medan andra gånger är bladskaftet 10 till 15 gånger så långt som bladet, vilket kan vara 1–4 cm långt och 0,2–1 cm bred, med spetsig spets. Basen är strömmande till bladskaftet och har mellan en och tre vener.

Stjälken är tunn, upprätt, ofta böjd och kan vara 3–20 cm lång. Hos små växter slutar stammen i en enda blomställning (skärm eller spole). Medans hos större växter är blomställningen sammansatt av två virvlar placerade ovanpå varandra. Högblad är fria och 2–6 mm långa i den första virveln. De små stjälkarna är 1 – 3,5 cm långa. Foderblad är 3 mm långa, membranösa och har vanligtvis fem fina revben. Under mognaden förstoras foderbladen och når en längd på upp till 6 mm och täcker den samlade frukten helt. 

Ett exemplar kan ha sex till nio ståndare, var och en cirka 1 mm lång. Ståndarknappar är 0,25 mm breda och 2,25 mm långa, vilket är tre gånger kortare än filamenten. Den kan ha sexton till arton pistiller. Smärtorna är sammanpressade och välvda i den apikala delen; de är (0,9) – 1,1 – (1,3) mm långa och svarta, med tre laterala revben. Basen för stylarnäbben är under nivån av spetsen av nötköttet och kan vara 0,1–0,3 mm lång.

Temperatur för Echinodorus tenellus:

Klarar sig i temperaturer mellan 18 – 30°C, men trivs allra bäst runt 24 – 26°C.

Rekommenderat pH-värde:

(5.5 – 8.0).

Vattenhårdhet:

Mjukt till medelhårt vatten rekommenderas (1 – 14°dH).

Belysning för Echinodorus tenellus:

Ca 12 timmar belysning per dag (0,5 W/L), en starkare belysning ger tätare växtlighet på Dvärgsvärdsplantan.

Gödningsmedel & Koldioxid:

Om nytt substrat används så behövs ingen gödning, annars kan gödning användas med fördel. Dvärgsvärdsplantan har lågt behov av koldioxid så tillskott behövs därför oftast inte.

Svårighet att odla Echinodorus tenellus:

Dvärgsvärdsplantan är enkel att odla då den inte är så kräsen över vilken miljö som behövs. 

Planteringsplats:

Planteras längst fram i akvariet vid glaset, direkt i substratet. Vi planterar rakt eller lätt lutande mot botten av tanken, var uppmärksam på att plantorna placeras jämnt på ett avstånd av 3-4 cm från varandra. I dessa fall är bottenytan övervuxen snabbt och jämnt. Gräsmattor skapas på bara 2-3 månader.