Anubias Barteri

Anubias Barteri-Barteranubias

Latinskt namn:: Anubias Barteri var. Barteri

Ursprung: Barteranubias finns naturligt i träskmarker i västra Afrika där den växer i vattendrag med gott om skugga och starka strömmar.

Beskrivning: Rhizomen har krypande, 0,2-1 cm tjocka, ibland grenade, rötter ganska djupt ner i marken. Köttiga blad, gröna till svagt gröna till färgen, glänsande på toppen och sammetsmatta på undersidan. Bladet är äggformat och lansettlikt, vässade i änden och med en stympad eller nästan hjärtformad bas. 

Ibland är Bladet nästan triangulärt till formen. Längd ca 7-20 cm, bredd upp till 10 cm. Längden till breddförhållandet för ett ungt blad är 2: 1. Huvudnerven är tydligt synlig och bildar en ribba på undersidan. Laterala nerver mindre uttalade, mellan vilka det finns 3-6 ännu mindre uttalade nerver som smälter samman till marginalnerver. Bladskaften är för det mesta lika med bladets längd. Blomställning 5 – 40 cm. Fröstorlek 0,5 – 1,0 x 0,4 x 0,8 mm

Välutvecklade växtsticklingar kan bilda jordstocksknoppar, som efter en tid kommer att producera nya oväntade växter. Nya sticklingar kan erhållas genom att dela jordstocken, eller genom att separera unga plantor efter groddar av 3 blad.

Temperatur: Barteranubias trivs bäst i varmare vattentemperaturer på runt 20 – 30°C.

Rekommenderat pH-värde: (5.5 – 8.0)

Vattenhårdhet: Växten trivs bäst i medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Barteranubias trivs allra bäst med en svag eller diffus belysning (0.3 W/L). Med för stark belysning så formas alger på bladen som kväver växten. Planteras därför gärna så mörkt som möjligt i akvariet.

Gödningsmedel & Koldioxid: Gödningsmedel kan användas för att skynda på tillväxten.

Svårighet att odla: Det är en väldigt enkel växt att odla, så länge som man inte ger den för stark belysning. 

Planteringsplats: Vi rekommenderar att du planterar Barteranubias i mitten av akvariet eller längst fram vid glaset. Planteras i botten av akvariet eller på stenar eller träbitar i akvariet, du kan då använda dig av en fiskelina tills rötterna tagit fäste. Gräv inte ned rötterna under substratet då detta kan skada eller döda växten.

Anubias Barteri ´Broad Leaf´

Latinskt namn: Anubias barteri var. Broad Leaf

Ursprung: Anubias Barteri Broad Leaf finns naturligt i rörliga vattendrag i västra Afrika där den växer i såväl sol som skugga.

Beskrivning: Anubias Barteri Broad Leaf är den större bladvarianten av Anubias Barteri. Liksom andra Anubias kan den växa i både akvarier och terrarier, antingen nedsänkt eller under vatten. Den har långa stjälkar som Anubias Barteri men bladen är nästan dubbelt så stora. Denna växt är lämplig som mellangrund och bakgrund eftersom bladen kan bli upp till 8 cm långa. Själva växten kan sträcka sig till hela 40 cm i höjd.

Liksom andra Anubias är denna bredbladsvariant en blommande växt som växer bäst när rhizomen är fäst på en hård yta som trä eller stenar. Eftersom bladen växer långsamt är de känsliga för algtillväxt om de placeras under hög belysning.

Förökningen är enkel och okomplicerad; helt enkelt skära eller dra isär rhizomen som ska planteras om. Se till att hålla rhizomen ovanför ditt substrat annars kan växten börja ruttna.

Temperatur: Trivs bäst i varmare vattentemperaturer på runt 20 – 30°C.

Rekommenderat pH-värde: (6.0 – 7.5).

Vattenhårdhet: Växten trivs bäst i medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Låg- till medelstora ljusbehov (0.25 – 0.5 W/L)

Gödningsmedel & Koldioxid: Växten kan dra nytta av regelbunden gödning. CO2 är inte nödvändigt men kan främja snabbare tillväxt och mer robusta löv.

Svårighet att odla: Det är en väldigt enkel växt att odla, så länge som man inte ger den för stark belysning.

Planteringsplats: Planteras i mitten eller i bakgrunden av akvariet då den är rätt stor med blad som kan bli upp till 8 cm långa. Planteras i botten av akvariet eller på stenar eller träbitar i akvariet, du kan då använda dig av en fiskelina tills rötterna tagit fäste. Gräv inte ned rhizomen under substratet då detta kan skada eller döda växten.

Dvärganubias

Latinskt namn: Anubias Barteri var. Nana 

Ursprung: Dvärganubias förekommer naturligt i Kamerun.

Beskrivning: Dvärganubias är en liten, attraktiv växt som trivs under alla förhållanden. Den kommer från Kamerun och kommer att nå en höjd på ca 5-10 cm. Dvärganubias har tjocka stjälkar och mörkgröna blad. Rotstocken blir 10-15 cm eller mer. Den växer långsamt och löven överlever i flera år, vilket ger långsamväxande alger chansen att etablera sig. 

Det bästa resultatet uppnås genom att plantera på en sten eller trädrot. Fiskelina kan användas för att fästa plantan tills den får fäste. Om den planteras på botten får rhizomen inte täckas eftersom den tenderar att ruttna. Den blommar ofta under vatten och äts inte av växtätande fiskar.

Detta är en av de mest populära akvarieväxterna som finns. Dessa är enastående förgrundsväxter som bara kräver ett minimum av skötsel. Särskild uppmärksamhet måste ägnas rhizom vid plantering: den förtjockade rotstjälken får inte täckas med substrat. 

Temperatur: Växten trivs allra bäst i 22 – 28°C men klarar sig även i lite lägre temperaturer.

Rekommenderat pH-värde: Dvärganubias trivs bäst i neutralt, eller lätt surt vatten med pH-värde på (5.0 – 9.0).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Dvärganubias har låga belysningskrav (0.25 – 0.5 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Växten har väldigt låga CO2 krav (0-10 mg/l) och extra gödning behövs sällan.

Svårighet att odla: Dvärganubias är en väldigt enkel växt att odla då den trivs i många olika miljöer.

Planteringsplats: Planteras i längst fram i akvariet vid glaset. Planteras i botten av akvariet eller på stenar eller träbitar i akvariet, du kan då använda dig av en fiskelina tills rötterna tagit fäste. Gräv inte ned rhizomen under substratet då detta kan skada eller döda växten.

Anubias Nana ’Bonsai’

Latinskt namn: Anubias Barteri var. Nana ’Bonsai’

Ursprung: Ursprunget är okänt då den sägs komma från en mutation, men det spekuleras om att den har sitt ursprung i Kamerun.

Beskrivning: Växten är liten och robust och trivs allra bäst om den planteras på stenar, rötter eller andra föremål i akvariet. Den kan särskiljas från en vanlig variant för dess ganska stigande rhizom och den mer kompakta och komprimerade allmänna tillväxten; Ovala, ljusa till medelgröna blad, som kan sitta kvar på växten i flera år, böjer sig karakteristiskt nedåt. Bladen gulnar lätt vid för stark belysning. För förökning skär du helt enkelt rhizomen i två eller flera bitar (beroende på växtens storlek).

Denna typ av Anubias används ofta i Aquascaping, eftersom det är en av de vackraste epifytiska växterna för att dekorera Hardscape (trä och stenar). Den kan också planteras i substratområdet men utan att täcka rhizomen med jord. Den liknar Anubias barteri var. Nana, men mycket mindre i storlek och dess långsammare tillväxt, det är därför dess pris ofta är lite högre än de andra arterna av Anubias. 

Temperatur: Växten trivs allra bäst i 22 – 28°C.

Rekommenderat pH-värde: Neutralt till lätt surt vatten (5.0  – 9.0).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Anubias Nana ’Bonsai’ trivs bäst i låg till måttlig belysning (0.25 – 0.5 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Växten har väldigt låga CO2 krav (0-10 mg/l) men tillsatser kan vara fördelaktigt för dess tillväxt. Gödning med koldioxid är ganska fördelaktig för dess tillväxt, liksom ett näringsrikt substrat.

Svårighet att odla: Anubias Nana ’Bonsai’ är en enkel växt att odla då den trivs i många olika miljöer och inte har några särskilda krav.

Planteringsplats: Passar allra bäst i förgrunden vid glaset, eller i mitten av ett nano-akvarium. Som alla andra arter av Anubias kan den planteras i substratet, men se till att inte täcka rotstocken med jord för att förhindra att den ruttnar. Anubias Bonsai fäster med sina rötter på stenar eller trä som den först kan fästas med en nylontråd med lite cyanoakrylatlim, eller helt enkelt fäst mellan sprickor i trä och stenar.

Anubias Nana ’Golden’

by Valérie B.

Latinskt namn: Anubias Barteri var. Nana ’Gold’

Ursprung: Anubias Nana ’Golden’ förekommer naturligt enbart i Västafrika.

Beskrivning: Detta är den gyllene, eller ljusa varianten av den populära Anubias Nana växten. Den passar utmärkt för nybörjare då den är lätt att ha och göra med. Det är en extremt enkel växt att odla och kan överleva ett brett spektrum av vattenparametrar. Liksom andra Anubias-växter kan den växa i både akvarier och terrarier, antingen lätt nedsänkt eller helt under vatten.

De ovala bladen har en gulaktig, ljust grön färg och används oftast för att liva upp mörkare områden i akvariet. Bladen blir sällan mer än 1.5 cm långa och 0.5 cm breda, själva växten i sig sträcker sig sällan över 6 cm.

Temperatur: Växten trivs allra bäst i 22 – 27°C.

Rekommenderat pH-värde: Neutralt vatten (5.5 – 9.0).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Låg till måttlig belysning rekommenderas (0.25 – 0.5 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Inga extra tillsatser behövs, men gödning innehållande koldioxid kan användas för att skynda på tillväxten.

Svårighet att odla: Anubias Nana ’Golden’ är en enkel växt att odla.

Planteringsplats: Passar allra bäst i förgrunden vid glaset, eller i mitten av ett nano-akvarium. Som alla andra arter av Anubias kan den planteras i substratet, men se till att inte täcka rotstocken med jord för att förhindra att den ruttnar.

Anubias Nana ’Marbled’

Latinskt namn: Anubias Barteri var. Nana ’Marbled’

Ursprung: Anubias Barteri var. Nana ’Marbled’ förekommer i centrala Västafrika. 

Beskrivning: Denna Anubias-art är naturligt långsamväxande och klarar sig både ovanför vatten och under vatten. De kännetecknas av att de mestadels är robusta och motståndskraftiga löv, till den grad att de förväxlas med plastväxter.

Anubias Barteri var. Nana ‘Marble’ kännetecknas av små vita fläckar på de vanligtvis gröna bladen. De används sällan i akvarium på grund av tillgänglighet, de är nämligen rätt sällsynta. Bladen blir ca 6 cm långa och själva plantan blir ofta inte mer än 15 cm lång. Den växer mycket långsamt och växer sällan mer än 8 till 10 löv per år. Samma blad kan överleva i flera år och är benägna att få alger. För att få fler plantor kan man dela på den horisontella rhizomen.

Temperatur: Växten trivs allra bäst i tropiska temperaturer runt 22 – 27°C.

Rekommenderat pH-värde: Neutralt vatten (5.5 – 9.0).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Låg till måttlig belysning rekommenderas (0.25 – 0.5 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Inga extra tillsatser behövs, men gödning innehållande koldioxid kan användas för att skynda på tillväxten.

Svårighet att odla: Det är en enkel växt att odla då den klarar sig i ett antal olika miljöer.

Planteringsplats: Passar allra bäst i förgrunden vid glaset, eller i mitten av ett nano-akvarium. Som alla andra arter av Anubias kan den planteras i substratet, men se till att inte täcka rotstocken med jord för att förhindra att den ruttnar.

Anubias Nana ’Petite’

Latinskt namn: Anubias Barteri var. Nana ’Petite’

Ursprung: Anubias barteri var. Nana ’Petite’ förekommer inte i naturen, utan är en mutation kultiverad i Singapore.

Beskrivning: Håller sig mindre än 5 cm lång, har mycket små hjärtformade blad och en rhizom på 5-10 cm eller mer som bladen kommer att växa från. Grenar bra och skapar täta grupper. Kräver lika lite som de andra Anubias och uppskattar inte heller hög ljusintensitet.

En idealisk växt för miniatyrlandskap i små akvarier men kommer även att dra till sig uppmärksamhet i större tankar. Den växer långsamt jämfört med många andra växter och är enkel att ta hand om. Bladen är mörkt gröna, med en ljusare undersida och blir sällan mer än 1.5 cm långa och 0.5 cm breda.

Miljökrav: Växten trivs bäst i vattentemperaturer på 20-30 grader med ett pH-värde på 5.5-8.0. Petit har dock större tolerans av olika ljusförhållanden och klarar lite starkare belysning än de andra växterna inom Anubias barteri släktet.

Temperatur: Växten trivs allra bäst i temperaturer runt 20 – 27°C.

Rekommenderad pH-värde: Anubias Nana ’Petite’ föredrar relativt neutralt vattenmed ett pH-värde runt (5.5 – 9.0).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Låg till måttlig belysning rekommenderas (0.25 – 0.5 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Inga extra tillsatser behövs, men gödning innehållande koldioxid kan användas för att skynda på tillväxten.

Svårighet att odla:  Anubias nana ’Petite’ är en enkel växt att odla då den klarar sig i ett antal olika miljöer

Planteringsplats: Passar allra bäst i förgrunden vid glaset, eller i mitten av ett nano-akvarium. Som alla andra arter av Anubias kan den planteras i substratet, men se till att inte täcka rotstocken med jord för att förhindra att den ruttnar.

Anubias Nana ’Yellow Heart’

by Valérie B.

Latinskt namn: Anubias Barteri var. Nana ’Yellow Heart’

Ursprung: Anubias Nana ’Yellow Heart’ förekommer naturligt i snabbt strömmande djungelströmmar i Västafrika.

Beskrivning: Bladen är små och något mer rundade, venerna är inte synliga förutom i mitten. Färgen på bladen är citrongul, den gula färgen är väldigt intensiv hos unga växter och bleknar sedan lite lätt med åldern. Bladlängd upp till ca 5 cm. Buskhöjd upp till ca 8-10 cm.

En idealisk växt för miniatyrlandskap i små akvarier men kommer även att dra till sig uppmärksamhet i större tankar. Den växer långsamt jämfört med många andra växter och är enkel att ta hand om. För att få fler plantor kan man dela på rhizomen.

Temperatur: Klarar sig i temperaturer mellan 12 – 30°C men föredrar varmare temperaturer mellan 20 – 27°C.

Rekommenderat pH-värde: Neutralt vatten (5.0 – 8.0).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Låg till måttlig belysning rekommenderas (0.25 – 0.5 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Inga extra tillsatser behövs, men gödning innehållande koldioxid kan användas för att skynda på tillväxten.

Svårighet att odla: Det är en väldigt enkel växt att odla.

Planteringsplats: Passar allra bäst i förgrunden vid glaset, eller i mitten av ett nano-akvarium. Som alla andra arter av Anubias kan den planteras i substratet, men se till att inte täcka rotstocken med jord för att förhindra att den ruttnar.

Anubias Nana ’Wrinkle Leaf’

Latinskt namn: Anubias Barteri var. Nana ’Wrinkle Leaf’

Ursprung: Anubias Barteri ‘Wrinkle Leaf’ härstammar från Västafrika.

Beskrivning:  Anubias Barteri ‘Wrinkle Leaf’ är en mindre vanlig typ av Anubias som kännetecknas av de räfflade kanterna på bladen. Detta är en extremt enkel växt att odla och kan överleva ett brett spektrum av vattenparametrar. Den har korta och runda blad som mycket liknar Anubias Barteri förutom att bladet är skrynkligt med en speciell struktur.

Växten kan fästas direkt på drivved, stenar eller annan akvariedekoration med hjälp av tråd eller lim. Se till att hålla rhizomen ovanför ditt substrat annars kan växten börja ruttna. Förökningen är enkel och okomplicerad; skär helt enkelt, eller dra isär rhizomer som ska planteras om.

Med sina små hjärtformade och konkava blad så är ’Wrinkle Leaf’ en populär variant av Dvärganubias. Bladen är mörkgröna till färgen och blir oftast runt 8 cm långa. Själva busken är också runt 8-10 cm så den växer mestadels på bredden snarare än höjden i akvariet.

Temperatur: Föredrar varmare temperaturer mellan 20 – 27°C.

Rekommenderat pH-värde: (6.0 – 7.5).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Låg till måttlig belysning rekommenderas (0.25 – 0.5 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Inga extra tillsatser behövs, men gödning innehållande koldioxid kan användas för att skynda på tillväxten.

Svårighet att odla: Anubias Barteri ’Wrinkle Leaf’  är en väldigt enkel växt att odla.

Planteringsplats: Denna växt är lämplig som mellangrund och bakgrund eftersom bladen kan bli upp till 8 cm långa.

Anubias Nana ’Pinto’

Latinskt namn: Anubias Barteri var. Nana ’Pinto’ 

Ursprung: Anubias Nana ’Pinto’ förekommer inte i naturen utan är artificiellt framavlad. 

Beskrivning: Anubias Nana ’Pinto’ är ett slående exempel på artificiellt urval. Denna sort är gjord av människor och skapad efter många generationer. Växter med fantastiska vitgröna mönster valdes ut och förökades genom åren för att skapa den Anubias Nana ’Pinto’ vi ser idag. Dessa mönster orsakas av bristen på gröna pigment, klorofyll, i vissa delar av bladet. Mönstren är unika för varje blad och för varje växt, inga två växter är likadana.

Den växer väldigt långsamt och behöver även mer belysning än de andra varianterna av Dvärganubias. Bladen är ljusgröna och placeras oftast på mörka objekt i akvariet för att skapa kontrast med dess ljust färgade blad. Busken blir sällan högre än 8 cm. Likt andra Anubias så växer Pinto långsamt.

Temperatur: Tropiska temperaturer runt 22 – 28 °C.

Rekommenderat pH-värde: Anubias Nana ’Pinto’ föredrar relativt neutralt vattenmed ett pH-värde runt (6.0 – 7.5).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Måttlig till hög belysning rekommenderas (0.5 – 1.0 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Inga extra tillsatser behövs, men gödning innehållande koldioxid kan användas för att skynda på tillväxten.

Svårighet att odla: Likt andra Anubias är ’Pinto’ är en enkel växt att odla.

Planteringsplats: Passar allra bäst i förgrunden vid glaset, eller i mitten av ett nano-akvarium. Som alla andra arter av Anubias kan den planteras i substratet, men se till att inte täcka rotstocken med jord för att förhindra att den ruttnar.

Anubias Nana ’White’

Latinskt namn: Anubias Barteri var. Nana ’White’

Ursprung: Anubias Nana ’White’ förekommer inte i naturen utan är artificiellt framavlad. 

Beskrivning: ’White’ är en sällsynt variant av Anubias som många akvarister söker efter långt och länge. Bladen är gröna till färgen men med vita delar i mitten på varje blad som skapar vackra kontraster på varje blad. Bladen är 3-6 cm stora och själva busken blir sällan högre än 10cm.

De kräver mer ljus än andra arter av Anubias för att behålla sin vita färg. Anubias Nana ’White’ är liten till medelstor och är ett utmärkt val för nanoakvarier. De växer långsamt, men värt att vänta på hur iögonfallande dess vitaktiga blad är i tanken. Dessa blad ger utmärkt kontrast till mörkfärgade stenar (som lavastenar) och rötter!

Temperatur: Tropiska temperaturer runt 22 – 28 °C.

Rekommenderat pH-värde: Föredrar neutralt vattenmed ett pH-värde runt (6.0 – 7.5).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Måttlig till hög belysning rekommenderas (0.5 – 1.0 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Inga extra tillsatser behövs, men gödning innehållande koldioxid kan användas för att skynda på tillväxten.

Svårighet att odla: Likt andra Anubias är ’White’ är en enkel växt att odla.

Planteringsplats: Passar allra bäst i förgrunden vid glaset, eller i mitten av ett nano-akvarium. Som alla andra arter av Anubias kan den planteras i substratet, men se till att inte täcka rotstocken med jord för att förhindra att den ruttnar.

Anubias barteri ´Coffeefolia´

Latinskt namn: Anubias barteri var. coffeefolia

Ursprung: Coffeefolia kommer från Västafrika och växer i vattendrag med gott om skugga och starka strömmar. 

Beskrivning: Namnet på växten kommer från likheten mellan dess blad och de som växer på kaffebuskar. Växten kännetecknas av det faktum att den centrala bladvenen och unga blad är rödbruna till färgen. Enkla, asymmetriska blad samlade i en rosett. Bladet är ovalt-elliptiskt till formen, läderartat, 12 cm långt, 6 cm brett, med uttalade huvud- och sidovener. Nya blad är rödbruna men skiftar sedan till mörkt grön när de mognar. Bladskaftet är lövbladets längd eller något kortare. Busken når en höjd på ca 15-25 cm med en bredd på ca 10 cm.

Likt andra Anubias så är ’Coffeefolia’ långsamt växande och eftersom bladen växer långsamt är de känsliga för algtillväxt om de placeras under hög belysning. Förökningen är enkel och okomplicerad; skär helt enkelt eller dra isär rhizomer som ska planteras om.

Temperatur: Tropiska temperaturer runt 22 – 28 °C.

Rekommenderat pH-värde: Anubias Nana ’Coffeefolia’ föredrar relativt neutralt vattenmed ett pH-värde runt (6.0 – 7.5).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Måttlig till hög belysning rekommenderas (0.5 – 1.0 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Inga extra tillsatser behövs, men gödning innehållande koldioxid kan användas för att skynda på tillväxten.

Svårighet att odla: Coffeefolia är en enkel växt att odla.

Planteringsplats: Passar allra bäst i bakgrunden eller i mitten av akvariet då bladen blir rätt stora (upp till 12cm långa och 6cm breda). Som alla andra arter av Anubias kan den planteras i substratet, men se till att inte täcka rotstocken med jord för att förhindra att den ruttnar.

Anubias barteri ´Lanceolata´

Latinskt namn: Anubias barteri var. Angustifolia

Ursprung: Förekommer naturligt i Västafrika i lugna vatten med gott om skugga och luftfuktighet. 

Beskrivning: Anubias Lanceolata är en typisk sumpväxt, dock kan den växa länge i vattendjupet väldigt långsamt. Rhizomen kryper upp till 1,5 cm tjock, ibland grenad, med spår av döda löv. Bladen är lansettlika upp till 15 cm långt och ca 4 cm brett på bladskaft upp till 30 cm. 

Bladen har störst bredd i mitten av sin längd. Medianusnerven är tydligt synlig, de har också många sidonerver, mellan vilka det finns 1-2 mindre uttalade nerver som ansluter till de mer uttalade nerverna.

Temperatur: Tropiska temperaturer runt 22 – 28 °C. 

Rekommenderat pH-värde: Växtenföredrar relativt neutralt vattenmed ett pH-värde runt (6.0 – 7.5).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Måttlig till hög belysning rekommenderas (0.5 – 1.0 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Inga extra tillsatser behövs, men gödning innehållande koldioxid kan användas för att skynda på tillväxten.

Svårighet att odla: Det är en enkel växt att odla.

Planteringsplats: Passar allra bäst i bakgrunden eller i mitten av akvariet då bladen blir rätt stora. Som alla andra arter av Anubias kan den planteras i substratet, men se till att inte täcka rotstocken med jord för att förhindra att den ruttnar.

Anubias Barteri ’Glabra’

by Aaron Matsumoto

Latinskt namn: Anubias barteri var. glabra

Ursprung:  Anubias Glabra kommer från bäckar i regnskogen i Västafrika.

Beskrivning: Anubias Barteri ’Glabra’ är en variant i familjen Anubias som är medelstor. Denna vattenväxt har smala och vågiga lansettliknande blad med den karaktäristiska djupt gröna nyansen som är vanlig hos denna art. Busken växer sig upp till ca 40 cm hög om den får växa till sig, likt andra Anubias så är dock ’Glabra’ långsamt växande.

Som alla Anubias-arter är Anubias Glabra ganska tålig och lättskött. Denna vattenväxt kan anpassa sig till ett brett spektrum av parametrar och kommer att klara sig bra i såväl både mindre och större akvarietankar. Förökningen är enkel och okomplicerad; skär helt enkelt eller dra isär rhizomer som ska planteras om. Se till att hålla rhizomen ovanför ditt substrat annars kan växten börja ruttna.

Temperatur: Tropiska temperaturer runt 22 – 28 °C. 

Rekommenderat pH-värde: Växtenföredrar relativt neutralt vattenmed ett pH-värde runt (6.0 – 7.5).

Vattenhårdhet: Vattenhårdhet har ingen större effekt på växten, men det rekommenderas att man har medelhårt vatten (7 – 13°dH).

Belysning: Måttlig till hög belysning rekommenderas (0.5 – 1.0 W/L).

Gödningsmedel & Koldioxid: Inga extra tillsatser behövs, men gödning innehållande koldioxid kan användas för att skynda på tillväxten.

Svårighet att odla: Det är en enkel växt att odla.

Planteringsplats: Passar allra bäst i bakgrunden av akvariet då. Som alla andra arter av Anubias kan den planteras i substratet, men se till att inte täcka rotstocken med jord för att förhindra att den ruttnar.